» » » Idee normy i instytucje Kongresu Wiedeńskiego - 200 lat później - perspektywa międzynarodowa - Cała-Wacinkiewicz Ewelina

Idee normy i instytucje Kongresu Wiedeńskiego - 200 lat później - perspektywa międzynarodowa - Cała-Wacinkiewicz Ewelina

Tytuł publikacji "Idee, normy i instytucje Kongresu wiedeńskiego – 200 lat później – perspektywa prawnomiędzynarodowa" jest syntezą jej celów naukowych, a zamiarem, który legł u podstaw jej przygotowania było podjęcie  prawniczej (przede wszystkim prawnomiędzynarodowej lecz nie tylko) refleksji nad aktualnością spuścizny Kongresu wiedeńskiego. Autorzy poddali badaniu "dzień dzisiejszy" a nie przeszłość, szukając jego korzeni i ciągłości z przeszłością. Punktem wyjścia było to, że idee, normy i instytucje wytworzone przez uczestników Kongresu są obecne w prawie międzynarodowym, bądź to w niezmienionej formule, bądź też jako początek współczesnych idei, norm i instytucji.

W pracy poddano pośrednio weryfikacji obiegowe przekonania, że:

Przedmiotem refleksji prawniczej były przede wszystkim  obecne w teraźniejszości "owoce" Kongresu wiedeńskiego, jak: reguły precedencji w prawie dyplomatycznym, rzeki międzynarodowe, "wielkie mocarstwa" i instytucjonalizacja bezpieczeństwa międzynarodowego, organizacje międzynarodowe i międzynarodowy governance. Uczestnicy projektu podjęli również kwestie kontrowersyjne, tj. prawo do samostanowienia w ujęciu prawa podmiotowego i przedmiotowego oraz metody i narzędzia dyplomacji wielostronnej.

Publikacja składa się z Części pogrupowanych w rozdziały.

Cześć 1. obejmuje zagadnienia historyczne związane z Kongresem wiedeńskim.

Część 2. Perspektywa prawnomiędzynarodowa omawia zagadnienia:

  • Seria Monografie prawnicze
  • Język wydania polski
  • Język oryginału polski
  • Data premiery 2017-02-21
  • Format PDF
  • Liczba urządzeń bez ograniczeń
  • Drukowanie bez ograniczeń
  • Kopiowanie bez ograniczeń
  • Indeks 21107702
шаблоны для dle 11.2