The report is an attempt at a comprehensive analysis of economic and social considerations related to unconventional gas exploration and production in Poland and its individual regions. The report encompasses an impact assessment of the conventional gas production sector in Poland on local economic...

„Świat zza mgły” (jak znany polski wynalazca w dziedzinie kinematografii, Kazimierz Prószyński, poetycko określił obrazy filmowe) – to tytuł wielkiego, zaplanowanego na dziesięć tomów projektu Jacka Cybusza, który postanowił uporządkować w układzie ściśle chronologicznym...